Home

⚖️Mana Hoji AA God Jimmaa.⚖️

🏛Baga Gara website Mana Hoji AA Godina Jimmaa Nagahaan Dhuftan🏛

👇Asittii Galmaaha👇

🏛Ashamaa🏛!

Yaa jamaa baga gara website mana hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii nagahaan dhuftan isinin jechaa, website kenya dawwachuun heeraafii seera biyyaafi naannoo kenyaa haawasa hubatee kabajee kabachisuu akka umnuu abdachaatii….👇

mana hoji abbaa alanga godina jimmaa.⚖️

We’re established to serve you and insure your justice. Wee deliver any legal material and courses for beginner and advanced levels, as well as special limited edition sessions, from children’s to udelthoods, either litrate or illitrate can be served equally in our organ. So ddon’t hesitate to contact as and reach us..

mhaagj

striving to insure justice is the most valuable thing to do so in lifetime.

Albert Einstein

Karaa websaayit kenyaan leenjii hubannoo seeraa hordoofuuf👇

midiya MHAAGJ

Websaayti kenya irraa

 1. Dokumeentoota seera kumaatamaan
 2. Barrulee xinxalaafii qo’annaa seraa kumaatamaan
 3. Murtoo mannen murtii sadarkaa adda addaa
 4. Kusaa tokkoo jalattiifi kafaltii tokko malee bufachuu dandessuu.

kuusaa seerotaa asi argattu.

☝️Maaltu adda nugodhaa?⚖️

Weebsayitin keenay kuni….

 • Heera MFDRI MNO fi heera motummotaa naannoo saglanii..
 • Labsi MFDRI bara 1987 kaasee labsaman.
 • Labsi MNO
 • Danbilee qajlefamoota MF fi naannoo.
 • Murti dhadacha ijibaata federaalaafi naannoolee
 • Murtii manneen murti sadarkaa adda addaa.
 • Barruulee seeraa adda addaa. Kusaa tokkoo jalatti qabachuun akka biuyaafi akka naannootti waan harawa ta’e fidee jira.

Barrulee adda addaa asi argatiti