Home

⚖️Mana Hoji AA God Jimmaa.⚖️

🏛Baga Gara website Mana Hoji AA Godina Jimmaa Nagahaan Dhuftan🏛

👇Asittii Galmaaha👇

🏛Ashamaa🏛!

Yaa jamaa baga gara website mana hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii nagahaan dhuftan isinin jechaa, website kenya dawwachuun heeraafii seera biyyaafi naannoo kenyaa haawasa hubatee kabajee kabachisuu akka umnuu abdachaatii….👇

mana hoji abbaa alanga godina jimmaa.⚖️

We’re established to serve you and insure your justice. Wee deliver any legal material and courses for beginner and advanced levels, as well as special limited edition sessions, from children’s to udelthoods, either litrate or illitrate can be served equally in our organ. So ddon’t hesitate to contact as and reach us..

mhaagj

striving to insure justice is the most valuable thing to do so in lifetime.

Albert Einstein

Karaa websaayit kenyaan leenjii hubannoo seeraa hordoofuuf👇

midiya MHAAGJ

Websaayti kenya irraa

 1. Dokumeentoota seera kumaatamaan
 2. Barrulee xinxalaafii qo’annaa seraa kumaatamaan
 3. Murtoo mannen murtii sadarkaa adda addaa
 4. Kusaa tokkoo jalattiifi kafaltii tokko malee bufachuu dandessuu.

kuusaa seerotaa asi argattu.

☝️Maaltu adda nugodhaa?⚖️

Weebsayitin keenay kuni….

 • Heera MFDRI MNO fi heera motummotaa naannoo saglanii..
 • Labsi MFDRI bara 1987 kaasee labsaman.
 • Labsi MNO
 • Danbilee qajlefamoota MF fi naannoo.
 • Murti dhadacha ijibaata federaalaafi naannoolee
 • Murtii manneen murti sadarkaa adda addaa.
 • Barruulee seeraa adda addaa. Kusaa tokkoo jalatti qabachuun akka biuyaafi akka naannootti waan harawa ta’e fidee jira.

Barrulee adda addaa asi argatiti

8 thoughts on “Home

 1. It is very good to have a website like this. But please mind your Afan Oromo as I found a lot of editorial issue “Yaa jamaa baga gara website mana hoji kenya nagaahan dhuftan gaaaf jeennuu website kenya dawwachuu kessaniin akka boharaa seera hubattan abdachaatii….👇

  Liked by 1 person

 2. Duraan dursaa kabajamtoota hojjattootta Abbaa Alangaa Alangaa Goodina kan tataan kabajaa guddaan isiinif qabaa haa tahuu malee garuu yaddaa mattaa koo dhiphisaa jiruu isiinif qoddaa isiin immoo hiika kaallatii seera qabeessa naf gottu jedheen amanaa Ittii ansuun ani kannii isiin barreessaa jiruu Goodina jimmaa Aanaa sigimoo irrayyii maqaan koo xaahir Abadir kan jedhamu midhamaa kan tahee midhanii kiyyaa bekkama fi mulli’atta kan tahee meeshaa warrana shuguxiidhan kan rukkutamee yoo tahuu namnii Zaakir musaa jeddhamuu osoo hinii rasaasa sadiin rukkutee meeshaa fi rasaasa koo naf na galmeessa anas tohadhaa jedhee sagalee guutudha wajira mootummaa keessa dhabbate kennee jiruu dhibbaa garagaraatni achummatti jajjalifame osoo qulqulleessan hin dabarsin battii torbaaf akka tursaan ni yaddatama ammaa garuu sababaa meeshaa forensic demee maramaramee hadhufuu jechuuttin galmeen koo Goodina irraa garaa Aanaa sigimootti debbi’e jiraa kanaa irraatti heenyuni akkaa gaffadhuu wallalleni jiraa wanni taheef qamnii kanaa illaalatuu hatataman akkaa hiika ittii naf keennu dhifamaa isiin gaffadhaa Nagaa wajjiin

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: