Posted in Uncategorized

⚖️Baga Ayyanaa Qilleetif Isin gahee⚖️

Hordooftoota amantaa kiristaana Baga ayyana qilleetif isin gahee🎄

KABAJAMTOOTA ABBOOTII ALANGAA GODINA KEENYAA kabajamtoota miseensa website kenyaa, kabajamtoota hojettoota Deggarsaa MHAAGJ fi Anaalee jala jirtanifi KHORDOFTOOTA AMANTAA KIRITAANAA TAATAN Maraaf BAGA AYYAANA QILLEE NAGAHAAN GEESSAN NAGAAHAN GENYE JEDHA WEBSITIN MHAAGJ⚖️ !

Leave a Reply