⚖️Baga Ayyanaa Qilleetif Isin gahee⚖️

Hordooftoota amantaa kiristaana Baga ayyana qilleetif isin gahee🎄

KABAJAMTOOTA ABBOOTII ALANGAA GODINA KEENYAA kabajamtoota miseensa website kenyaa, kabajamtoota hojettoota Deggarsaa MHAAGJ fi Anaalee jala jirtanifi KHORDOFTOOTA AMANTAA KIRITAANAA TAATAN Maraaf BAGA AYYAANA QILLEE NAGAHAAN GEESSAN NAGAAHAN GENYE JEDHA WEBSITIN MHAAGJ⚖️ !

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

This is the official website of Jimmaa zone attorney office, ⚖️wee strive to insure justice for our community⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: