Karoora Garee Komnikeshini MHAAGJ kan bara 2014.

  Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaatti Karoora Waggaa Garee Komnikeeshinii Mana Hojii Abbaa Ala gaa Godina Jimmaa.   Waxamajjii 2013 Jimmaa, Oromiyaa   Baafata. Baafata                                                                                                                                                                                 fula                                                Boqonnaa Tokkoffaa   1                                      Kuutaa Waligalaa karoorichaa. 1 1.1.     Seensa  1 1.2.     Ergama Mul’ataafii Duudhaalee  2   1.2.1.    Ergama (Mission) 2   1.2.2.    Mul’ata …

Karoora Garee Komnikeshini MHAAGJ kan bara 2014. Read More »