December 2022

Barruu Qorannoo Seeraa Pdf

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii layibraarii addaa barruule fi maxxansaalee ittii argattaan %%sitename%% %%sep%% %%sitedesc%% Insurance Education marketing & advertising Online Banking finance & investment medical lifestyle photography & film making software automotive web hosting

Barruu Xinxala Seera To\’nnoo Qulqullinnaafi gabaa buunaa. Buuna Seeraan Aalaa fi Qabatama. Pdf

Seensa Bunni utubaa dinagdee biyya keenyaa isa ol’aanaa dha. Galii waliigalaa biyyi keenya waggaatti argatu keessaa 10% ol bunatu gumaacha[1]. Sharafa biyya alaa irraa argamu keessaa immoo 25%- 30% kan ta’u buna irraa argama; gama sharafa alaa argamsiisuutiin kan oomsha bunaan qixxaatu hin jiru2. Omishaalee qonnaa biyya alaatti ergaman keessaa ammoo bunni dhibbeentaa afurtama (%40) …

Barruu Xinxala Seera To\’nnoo Qulqullinnaafi gabaa buunaa. Buuna Seeraan Aalaa fi Qabatama. Pdf Read More »