Posted in Uncategorized

Beeksisa.

Midiyaa Mana hojii Abbaa alnagaa Godina Jimmaa.

Midiyaan mana hojii abbaa alangaa godina jimmaa leenjii hubannoo seeraa ji’a lamaaf torbaan torbaanin powerpoint slididhaan videon isinif dhufuutti jiraa nu eggadhaa midiyaa mana hojichaa subscribe gochun misensa ta’a linki arman gadii tuquun midiyaa kenya subscribe godhaa.

Leave a Reply