FDRE Proclamation

All FDRE Negarit-Gazeta Proclamations pdf

በኢፊድሪ የህዝብ-ተወካዮች-ምክርቤት-የታወጅ ሁሉንም አዋጆች በዚህ ክፍል ስር ያገኛሉ።

 1. በ 2015 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 ተጫነው
 2. በ 2014 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 ተጫነው
 3. በ 2013 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 ተጫነው
 4. በ 2012 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 ተጫነው
 5. በ 2011 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 ተጫነው
 6. በ 2010 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 As Tuqi
 7. በ 2009 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 As Tuqi
 8. በ 2008 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 As Tuqi
 9. በ 2007 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 As Tuqi
 10. በ 2006 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 Click
 11. በ 2005 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ለማግኘት 👉 clickclick
 12. FDRE-Proclamation-2002-PDF-Jimmaa-Attorney
 13. FDRE-Proclamation-2003-PDF-Jimmaa-Attorney

Websaayitii Waajjira abbaa alangaa godina jimmaa daawwachuu keessaniif galatoomaa jeechaa All FDRE Negarit-Gazeta Proclamations pdf dhaan kuutaa kana jalattii kan isin biiraan genye waan ta’ef labsii motummaa fedeeraa barbaaddan isa kamuu bilisaan bufadhaa jeennaa.

FDRE-Proclamation-2007-PDF-Jimmaa-Attorney

FDRE-Proclamation-2007-PDF-Jimmaa-Attorney

Downloaf FDRE-Proclamation which proclaimed in -2007-PDF- Web waajjira aabbaa Alangaa Godina JImmaa irraa labsilee MFRDI Kan bara 2007 labsaman pdfdhaan download godhadhaa

Jimmaa-Attorney 879-2007 የመርከቦችን ጭነት መጠን ለመወሰን የወጣውን ዓለምአቀፍ ፕሮቶኮል ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

865-2007 በኢትዮዽያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በስፔን መንግስት መካከል የተደረገ የአየር አገልግሎት ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ፣

867-2007 በአለም አቀፍ የካፒታል ገበያ የሚሸጡ 867-2005 የመንግስት ዕዳ ሰነዶች የወጣ አዋጅ

872-2007 የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

895-2007 በኢትዮዽያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስለመደበኛ ስራዎች ተጨማሪ በጀት የወጣ አዋጅ

902-2007 የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

906-2007 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

909-2007 ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ስደተኞችን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

FDRE-Proclamation-2008-PDF-Jimmaa-Attorney

FDRE-Proclamation-2009-PDF-Jimmaa-Attorney

FDRE-Proclamation-2009-PDF-Jimmaa-Attorney 1002_2009 ለአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም ዐቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተርሚናል ፩፣ የቪ.አይ.ፒ ተርሚናል እና ተዛማጅ ሥራዎች ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

1-2009 የሕዝብን ሠላምና ፀጥታ ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1000-2017 A PROCLAMATION TO RATIFY THE LOAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA AND THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

1001-2017 A PROCLAMATION TO RATIFY THE LOAN AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA AND THE EXPORT – IMPORT BANK OF CHINA

1004_2009 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማደስ የወጣ አዋጅ

1005_2009 የግሎባል ፈንድ፤ ኤድስን፣ ሳንባ ነቀርሳን እና ወባን ለመዋጋት የልዩ መብቶች እና ከለላዎች

1027_2009 በኢትዮጵያእናበቻይናመንግሥትመካከልየተደረገውበፍትሐብሔርእናንግድጉዳዮችትብብርስምምነትማጽደቂያ

1031_2009

1040 ከሻምቡ-አጋምሣ የመንገድ ስራ

1041-2009 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት

1044-2017 A PROCLAMATION TO RATIFY THE LOAN AGREEMENET BETWEEN THE GOVEREMENT OF FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA AND EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

1047_2009 የ፪ሺ፲ በጀት ዓመት የፌደራል መንግሥት በጀት አዋጅ

1048_2009 የባቡር ትራንስፖርት አስተዳደር አዋጅ

1049_2009 የወሳኝ ኩነት ምዝገባና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅን

1050 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማቋቋሚያ

1051 የቡና ግብይትና ጥራት ቁጥጥር አዋጅ

985-2016 COOPERATIVE SOCIETIES PROCLAMATION

991_2009 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት እና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

992_2009 የ፪ሺ፱ በጀት ዓመት የፌደራል መንግሥት ተጨማሪ በጀት አዋጅ

993_2009 የፓሪስ ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ

994_2009 የመንግሥት ዕዳ ሰነድ አዋጅ

995_2009 የኢትዮጵያ ወጣቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ

996_2009 ለጅማ-ጭዳ እና ለሶዶ-ሳውላ የመንገድ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ

FDRE PProclamation 2009 PDF 

997_2009 ለሀሙሲት-እስቴ የመንገድ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

998_2009 ለመቀሌ-ዳሎል እና ሠመራ-አፍዴራ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

999_2009 ለሁለተኛው አሳታፊ አነስተኛ የመስኖ ልማት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ FDRE-Proclamation-2009-PDF-Jimmaa-Attorney

FDRE PProclamation 2013 PDF Jimmaa Attorney

FDRE Proclamation 2012 PDF Jimmaa Attorney

1163_2012 የመድን ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ
1164_2012 የአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ
1165_2012 በኢትዮꬭያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ ለማግኘት
1167_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር ለማግኘትምነት ማጸደቂያ አዋጅ
1168_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክስፈጸሚያ የሚውል ብድር ድር ስምምነት ማጸደቂያ አዋጅ
1172_2012 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ _ማሻሻያ_
1173_2012 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገና ማቋቋሚያ
1174_2012 የፌደራል ማረሚያ ቤት አዋጅ
1176_2012 የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣ
1177_2012 የጦር መሳሪያ አስተዲዯርና ቁጥጥር
1178_2012 በሰው የመንገድና ሰውን በሕገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
1179_2012 የሲቪል አቪዬሽን ማሻሻያ አዋጅ
1180_2012 የኢንቨስትመንት አዋጅ
1182_2012 በአፍሪካ ህዝቦች እና ሰዎች መብቶች ቻርተር የአፍሪካ አረጋዊያን ኘሮቶኮል ስምምነት ማጽደቂያ
1183_2012 የፌደራል የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ
1184_2012 በውጭ አገራት ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳንዎች እውቅና የመስጠት እና የመፈጸም ስ ማጽደቂያ አዋጅ
1185_2012 የጥላቻ ንግግርን እና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
1186_2012 የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ
1187_2012 በአገር ውስጥ የተፈናቀለ ሰዎችን ሇመጠበቅና ዴጋፍ የማዴረግ የአፍሪካ ህብረት ስምምነት (የካምፓሊስምምያ
1188_2012 የ2ዐ12 በጀት አመት የፌዴራል መንግሥስት የተጨማሪ በጀት እና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ አዋጅ
1205_2012 የኢሌክትሮኒክስ ትራንዛክሽን አዋጅ
1206_2012 የመንግሥት የልማት ድርጀቶችን ወደ ግል ስለማዛወር የወጣ አዋጅ
1207_2012 የኢትዮꬭያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት የወጣ አዋጅ
1208_2012 የኢትዮꬭያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልን እና አባላቱን ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት የወጣ አዋጅ
1209_2012 አፍሪካ ሕብረት ሰንደቅ ዓላማ፣ መዝሙር እና የአፍሪካ ቀን አዋጅ
1210_2012 የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ሥርዓት አዋጅ
1211_2012 የልዩ የመንግሥት እዳ ሰነድ አዋጅ
1213_2012 የማእድን ሥራዎች አዋጅ _ማሻሻያ_ አዋጅ
1220_2012 የተባበሩት መንግሥታት ዓለም አቀፍ የእቃዎች ሽያጭ ውሎች ስምምነት ማፀደቂያ አዋጅ
1221_2012 የ2ዐ13 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ
1222_2012 የሚናማታ ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ
1223_2012 የማህበረሰብ ተፋሰሶች ልማት፣ አስተዳደርና አጠናቃቀም አዋጅ3_2012 የኮቪድ-፲፱ ሥርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት

FDRE PProclamation 2013 PDF Jimmaa Attorney

FDRE Proclamation 2014 pdf

👉አዋጅ ቁ 1229/13 የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ አዋጅ
👉1231/13 በኢፌዴሪ የመንግሥታት ግንኙነት ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ
👉1233/13 የፌደራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ
👉 1235/13 የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ 1236/13 የፌዴራል የስነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ።
👉1237/13 የግልግል ዳኝነት እና የዕርቅ አሠራር ሥርዓት አዋጅ
👉1238/13 የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ እና መሰል በ2013 የስራ ዘመን የታወጁ አዋጆችን ከጅማ ዞን አቃቤ ህግ ኦፌሴላዊ ድህረገጽ ላይ ያግኙ

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec)

Jimmaa Zone Attorney offiicial website deliver to you the FDRE PROC from no 1 1996 488 2005 in 12 zipped folder. you can download it free almost 480 pdf in one place. mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Karraa websiitii ofiselawaatiin labsiilee Mottuummaa Fedeeraalaa lakk 1 (1988) kaasee hangaa labsii lakk 488 (1997) labsiilee woggaa …

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec) Read More »