Labsiilee MNO-Bara_2012 Magalata PDF

Labsilee mootummaa nannoo oromiyaa kan bara 2012 labsaman pdf. Labsii lakk 222/2012 kaasee hangaa labsii lakk 230/12 jiran pdfdhaan buufadhaan.
Gaafiif deebii
Eyyeen Ni argattaa. Websaaytin Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa waantoota adda taasisu keessaa innii tokkoo Labsiilee Motummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee seeraafii heeroota biyyaafii naannoolee bakka tokkotti qabaachuu isaa. Kana jechuunis seerota ykn labsiilee motummaa federaalawa dimokraatawaa ripabliika Itiyoophiyaa IFDRI dabalatee dokumantoota seeraa pdf kuma kudhajaa’a bakka tokkotttii websaayti qabatee argamuu dhaa. Gafii kessanif deebii gahaa keenniineerraa jeennee abdannaa. Waan nu daawwattanifis galata argadhaa.