Asitti Galmaahaa. Subscribe hear. እዚህ ይመዝገቡ.

Galmaahuf

email kessan erga guttan boda follow godhaatii linkii email kessanin dhufu bira demtani confirm subscription gochuun galmaahuun miseensa ta’u dandessuu. Misensummaa kessanin akka hin gaabbineefi fayidaa hagana hin jedhamnee akka argattan dursinee gaafa himnu hojii kenyatti waan abdannuf.

contuct us via the following adress
%d bloggers like this: