Blog. (Barrulee)


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
  Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard […]
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
  innthis section you may get all ethiopian BILATERAL INVESTMENT TREATIES IN PDF free
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
  Itti Gaafataamummaa Waliigalteen Alaa Dhaabbilee Fayyaa Vs Murtii Dhaddacha Ijibaattaa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa lakk.Galmee 64590 irratti kenne Abbaa Alangaa Mulugeetaa Magarsaatin Qophaa’e Haqa kessan mirkaneessuuf Hojjenna Mana Hojii AA Godina Jimmaa Gabaajeewwanii […]
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
  in this section Jimmaa attorney official website provides the bilateral Investment Treaties (BIT) which Ethiopia signed and ratified
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
  Bootstrap Sign in Form with Social Login Buttons Sign in Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google or Sign in Remember me Forgot Password? Don’t have an account? […]
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
 • by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት
   Mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Karraa websiitii ofiselawaatiin labsiilee Mottuummaa Fedeeraalaa lakk 1 (1988) kaasee hangaa labsii lakk 488 (1997) labsiilee woggaa kurnaan jalqabaa labsamaan fayilii zip folder kanaan isiniin gahee jiraa. […]
 • Law is the highest product of human mind

Leave a Reply