Fm mana hojii AA Godina Jimmaa tamsaasa caamsaa 17 2013

hubannoo seeraa abbaa alangaa obboo anwarin qophaa’e

Tamsaasa fm mhaagj

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

this is my page on jimmaa attorney website

Leave a Reply

%d bloggers like this: