1. Garee Adeemsa Yakkota Adda Addaa

Waajjira abbaa alangaa godina jimmaattii, Garee adeemsa hojiilee hawaasa ittii tajaajilluu keessaa innii tokkoo Gareen adeemsa murtii haaqaa keennisisaa yakkota adda addaa yommuu ta’i adeemsi kunis gareelee adeemsa hojii afran waajjira abbaa alangaa godina jimmaa jalattii aragman keesaaa isa tokkoo dha. Garee ademsa murtii haaqaa keennisiisaa yakkoota addaa addaa kunis bu’ura labsii hundeeffama biro abbaa alangaa waligala oromiyaatin kan humdaa’ee yommuu ta’u tajaajillii garee kanaan kennamus shakkamtoota seera yakkaa cabsan irrattii galmee qulqulleessuu kaasee hanga mana murtii dhihessanii haqa dabee qajelchufi yakkamtootas addabbii gahaafi barsisaa ta’ee akka argatuf falmuun gita hojii ademsa kanaatii.

Obboo Waraaqaa Adunyaa.

Obboo Waraaqaa Adunyaa.

Abbaa Ademsaa Garee Yakkoota Addaa Addaa (BB)

2. Garee Adeemsa Yakkota Malaamatummaa fi Taaksii.

Waajjira abbaa alangaa godina jimmaattii, Garee adeemsa hojiilee hawaasa ittii tajaajilluu keessaa innii tokkoo Gareen adeemsa murtii haaqaa keennisisaa yakkota malaammaltummaa fi gibiraa yommuu ta’u adeemsi kunis gareelee adeemsa hojii afran waajjira abbaa alangaa godina jimmaa jalattii aragman keesaaa isa tokkoo dha. Garee ademsa murtii haaqaa keennisiisaa yakkoota malaamaltummaa fi Gibiraa kunis bu’ura labsii hundeeffama biro abbaa alangaa waligala oromiyaatin kan humdaa’ee yommuu ta’u tajaajillii garee kanaan kennamus shakkamtoota seera yakkaa cabsan irrattii galmee qulqulleessuu kaasee hanga mana murtii dhihessanii haqa dabee qajelchufi yakkamtootas addabbii gahaafi barsisaa ta’ee akka argatuf falmuun gita hojii ademsa kanaatii.

Obboo lammeessaa Asaffaa. Abbaa Adeemsaa Garee Yakkota Malaamaltummaa fi Gibiraa

3. Garee Ademsa Galmeessaa Ragaalee fi Sanadoota

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Obboo Shamsadin Xahaa. (Abbaa Ademsaa Garee Galmeessaa Ragaalee fi Sandootaa

4. Garee Adeemsa Haariroo Haawaasaa.

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

5. Gareelee adda addaa sadarkaa fokal personittii ijaaraman

Gareelee ademsoota hoojii afran dabalata waajjirrii kenya garee hojii adda addaa sadarkaa fokaal personitin ijaaree argama. Gareelee kanninis akka armaan gadittii isinif dhihessina.

5.1. Garee Komnikeeshini.

Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

5.2. Garee yakkota dubartootaa fi Daa’immani

!

5.3 Garee Yakkoota daddabarsa seeraan aalaa (humaan trafficking)

justitia, goddess, goddess of justice-2597016.jpg

Subscribe with your Mail & Get More Knowledge.
Email Kessanin Galmaahun Bekkumsa Dabalataa Argadha.

Reduce bounce rates