Hoggansa Waajjirichaa

Addee Zahara Muhammad

Addee Zahara Muhammad

Ittii Gaafatamtu Waajjiraa

Addee Zahara Muhammad itiigaafaatmtuu Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Yommuu Taa’an Barumsa seeraa Digrii Jalqabaatiin (LL.B) Yunivarsitii Maqalee irraa bara 2003 erga eebbifamanii bara 2004 irraa kaasee abbaa alangaa fi hoggansa ta’un haawaasa Godina Jimmaa amanamummaadhaan tajaajilaa argamu. WAAGJ HasBlog Facebook-f

Obboo Lammeessaa Assaffaa

Obboo Lammeessaa Assaffaa

Abbaa Ademsaa Garee Yakkoota Malaammaltummaa fi Gibiraa

Obboo Shamsadin Muhammad

Obboo Shamsadin Muhammad

Abbaa Ademsaa Garee Galmeessaa Ragaalee fi Sanadaa

Obboo Warraaqaa

Obboo Warraaqaa

Abbaa Ademsaa Garee Yakkoota Adda addaa. (BB)

Obboo Yiggerem

Obboo Yiggerem

Abbaa Ademsaa Garee Haariiroo Hawasaaa (BB)

Addee

Addee

Abbaa ademsaa Garee Humna Namaa

Toora Beksiisaa

Abbootii Alangaa waajjira kenyaa

Abboti Alangaa Kenya

Obboo Wondosan

Abbaa Alangaa

Obboo Umar Yonis

Abbaa Alangaa

Obboo Hasen Muhammedhusen

Abbaa Alangaa

Obboo Wondosan

Abbaa Alangaa

 

Reduce bounce rates