Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Labsiilee MNO lakk 1/89 kaasee hanga ammatti labsame isiniif maxxanfame jiraa.

fula kana jalatti

Labsiilee Caaffee Motummaa Naannoo Oromiyaatiin bara hoji 1989 kaasee hanga 2014 Labsaman pdf ni argattuu. Bara baraan kahaamanii jiru. Download all Oromia regional state proclamation pdf.

Labsiilee Caaffee Motummaa Naannoo Oromiyaatiin bara hoji 1989 kaasee hanga 2014 Labsaman pdf. Download all Oromia regional state proclamation pdf.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Labsiilee Caffee Motummaa Naannoo oromiya

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Websaayitii waajjira abbaa alangaa godina jimmaa irraa

1.      Heera motummaa federaalaa fi motummota naannolee sagali

2.      Labsi MF lakk 1/1987 irraa kaasee haanga 1247/2014 jiran dokumantoota 1200 kumaaf dhibba lamaa ol

3.      Labsilee mno lakk 1/1989 irraa hanga ammaa caffeen labsee dokumantoota 200 (dhibba lamaa ol)

4.      Dambiif qajeelfamoota MF fi MNO dokumantoota 500 (dhibbaa shanii ol)

5.      Seeroota idil adunya fi waligaltewwan biyyii tenya mallattessun raggaasistee dokumantoota 100 (dhibbaa ol)

6.      Barruulee ximxala seeraa jornaaliwwan seeraa qo’annaa Seeraa walumaagalattii barruulee gara 5090 (kuma Shani ol)

7.      Sanadoota waligaltewwaan fi dokumantoota kkf kumaatamaan bakka tokkoottii qabatee websaaytiin argamu akka biyyaattuu websaayti waajjira abbaa alangaa godina jimmaa ta’uu ni beektuu laata.

Mirkaneffachuuf https://www.mhaagj.org daawwadhaatii Dokumentootaa fe’aman download gochuun fayyadamaa jeechaa websaaytichas sher gochun yaada yoo qabaattan ammoo yaada kessan nun gahuun maarii kenya ta’aa jechaa kan isin affeerru hojii kenya waan beeknuufi.
Horaa buulaa
Garee sabqunnamtii waajjira
Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Labsiilee

File uploaded

Lakkofsa Labsiilee MNO Fula Kana Jalattii maxxanfame argamu

Downloads

Lakkoofsa haawaasa labsii mno fula kana jalaa download godhame.

Visit

Woggaa tokko keessa lakkofsi haawaasa fuula kana daawwatee

Online visitor

Haala daawwanna fulli kuni sa’aatii tokkoo keessa jiru

Input Invalid
FM Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa
1000
1000

2 responses to “Labsilee MNO PDF”

  1. I heard about jimmaa attorney website from your fm podcast transmission on Spotify and i didn’t believed until i saw your website. After i saw i really amassed about what you’ve done. Though i live in New Jersey Jimma is my birth place and i am really proud of you guys. Keep it up.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe with your Mail & Get More Knowledge.
Email Kessanin Galmaahun Bekkumsa Dabalataa Argadha.

Reduce bounce rates