Midiyaa MHAAGJ

Kuutaa lana jalattii midiyaa mana hojii kenyaatiin videolee hubannoo seeraa hojjetaman tartiibaan argattuu

Modiyaa MHAAGJ
3r party intervention
websites MHAAGJ irraaseera busaa
waa’ee araxaa seerrii jeedhaa
hubannoo seearaa


https://youtu.be/vjAjoX1Exm8
https://youtu.be/Ni2mfFvTZok
https://youtu.be/0glebW9EFh8
https://youtu.be/HCHeFleFcpQ

https://youtube.com/channel/UCNFvRxK8rUAPWZhrKW7-rZA

%d bloggers like this: