Odessaa

Manni hojii abbaa alangaa godina jimmaa gamaggama rawwii hoji bara 2013 fii karoora hojii bara 2014 gaggessaa jiraa.

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

this is my page on jimmaa attorney website

One thought on “Odessaa

  1. Obbo Hasen Gumaachi Godina keenyaaf godhaa jirtan kan lakkaa’amee dhumuu miti. Tsifet bet kan jedhu kana osoo gara Mesriya bet jedhutti jijjiirtanii yaada jedhu qabna.


Leave a Reply

%d bloggers like this: